Om

Forpliktelse til kunders behov er hjertet i D4Dxpress, som ble grunnlagt i 2012.

D4Dxpress spesialiserer seg i transport på tvers av grenser mellom Skandinavia og Europa. Selskapet leverer også regional transport i Norden. D4Dxpress tilbyr et mangfoldig utvalg av transporttjenester, inkludert non-stop, ekspress og standard leveringer, dedikerte flåteløsninger, tilhenger-pool, flerstoppstjenester, og krever kritiske løsninger.

Våre kunder er mennesker som kan gjøre verden til et bedre sted. De lager flotte produkter som du nyter der du er. Vi ivaretar lastestrøm uten nåde. Vi eksisterer for å opprette en 24/7 logistikkopplevelse hvor forpliktelse og formål kommer sammen ved å tilby innovative og progressive transporttjenester. Bransjer vi betjener: Landbruk, E-handel, helsevesen, høy verdi/høy risiko, industri, lett bedervelige varer og detaljhandel.

Veien til kundetilfredshet betyr for oss å levere den best mulige tjenesten til våre klienter, og utnytte det fulle potensialet i alle våre motiverte og svært kompetente team.

Vi er alltid beredte, engasjerte og klare til å se ting fra hver kundes perspektiv. Og levere fremgang sammen. Men vi liker ikke å skryte. Vi vil bli vurdert ut fra tjenestene vi kan levere, med effektivitet og miljøet i tankene.

Dette er vår vei fremover. Innovasjon, kvalitet, gjennomsiktighet, fleksibilitet og fremgang.

Om

Merkeoversikt

CSR

Vårt formål er å levere fremgang gjennom innovasjon og felles interesse.

En viktig muliggjører for dette formålet er vårt bedriftsmessige samfunnsansvarsprogram (Corporate Social Responsibility Program, CSR). Vi er bundet til det skandinaviske markedet som en ansvarlig og respektert bedrift, og vårt CSR-program er forankret i disse temaene:

 • Bærekraft

  Bærekraft er omfavnet i kjerneverdien for D4Dxpress – innovasjon ved D4Dxpress, og vi er engasjerte i å utforske nye og innovative måter å opprette renere samfunn på, redusere forurensing, og drive mer effektivt i alle våre aktiviteter. D4Dxpress har innlemmet miljøhensyn i en rekke områder for å redusere karbonavtrykk på tvers av våre operasjoner, for å skyve både våre og våre klienters initiativer for bærekraftige forsyningskjeder forover.

 • Kjøretøys- og systemendring

  Redusert karbonavtrykk gjennom kjøretøys og systemendringer, inkludert:
  Geofenced ruting
  Energieffektivt kjøreprogram
  Nitrogen-fylte dekk
  Solpaneler
  To etasjer
  Huckepack-trailere

 • Sikkerhet

  Vi setter sikkerheten i sentrum for vår drift. Vi etterstreber å utøve vår virksomhet på en måte som sikrer helsen og sikkerheten til våre ansatte, kunder og samfunnene vi opererer i.

 • Grønnere livsstil

  Bærekraftighet betyr en bedre fremtid for oss alle. Vi har tatt de nødvendige trinn for å fremme en grønnere livsstil blant våre ansatte, fra å forbruke mindre energi på eiendommene våre, til å oppmuntre til avfallssortering i selskapet for resirkulering og avhending.

 • Regler på god opptreden

  D4Dxpress’ prinsipper for forretningsatferd er på plass for å sikre at vi driver virksomheten vår rettferdig, ærlig og etisk. Disse prinsippene er vesentlige for D4Dxpress, fordi hele forretningsmodellen vår er bygget på tillit. Derfor må vi måle oss selv mot konsekvent høye standarder i alle våre forretningsaktiviteter.

  Les våre regler på god opptreden